【中吕】粉蝶儿 美色原文,翻译,赏析_拼音版_作者刘庭信 

【中吕】粉蝶儿 美色

作者:刘庭信 朝代:元代
【中吕】粉蝶儿 美色原文

 笑脸含春,粉脂融淡霞红晕,立东风无限精神。宝钗横,金凤小,绿铺云鬓,
眉月斜痕,眼横波不禁春困。
 【醉春风】步锦袜蹙金莲,拭罗衫舒玉笋。常言道名花解语亦倾城,这话儿
敢准?准?恰便似落雁沉鱼,羞花闭月,香娇玉嫩。
 【红绣鞋】歌扇掩胭脂红褪,舞衣飘兰麝香温,冰丝细织帕罗新。翠裙鹦鹉
绿,绣带凤凰纹,玉铺胡蝶粉。
 【普天乐】一见了引人魂,再见了消人闷。急追陪金杯错落,莫辜负翠袖殷
勤。觑一觑万种娇,笑一笑千金俊,手撒红牙流歌韵,坠梁尘遏住行云。肠断也
苏州刺史,心坚也薄东倦客,情迷也洛浦行人。
 【上小楼】说甚么芳卿性纯,秋娘丰韵。多应他懒住蟾宫,潜下仙阶,谪降
凡尘。翡翠屏,锦绣ブ,包藏春信,培养出娇滴滴人身分。
 【么篇】也不索莺儿探春,宾鸿传信,凭着这采笔题情,粉脸留香,索强如
织锦回纹。酒半醺,粉半匀,把情郎低问:他比那海棠花更多淹润?
 【耍孩儿】玳筵开一派笙歌引,簇拥着一个娉婷玉人。舞纤腰憔瘦不胜春,
美孜孜笑脸温存。也宜教画栏干遮护着琼花蕊,锦帐幕周围着玉树春。酒捧着金
波酝,受用杀银筝象板,风流杀翠袖红裙。
 【尾声】轻声度艳歌,淡妆凝素粉。东风满地残红褪,一刻千金意不肯。

【中吕】粉蝶儿 美色拼音解读

 xiào liǎn hán chūn ,fěn zhī róng dàn xiá hóng yūn ,lì dōng fēng wú xiàn jīng shén 。bǎo chāi héng ,jīn fèng xiǎo ,lǜ pù yún bìn ,
méi yuè xié hén ,yǎn héng bō bú jìn chūn kùn 。
 【zuì chūn fēng 】bù jǐn wà cù jīn lián ,shì luó shān shū yù sǔn 。cháng yán dào míng huā jiě yǔ yì qīng chéng ,zhè huà ér
gǎn zhǔn ?zhǔn ?qià biàn sì luò yàn chén yú ,xiū huā bì yuè ,xiāng jiāo yù nèn 。
 【hóng xiù xié 】gē shàn yǎn yān zhī hóng tuì ,wǔ yī piāo lán shè xiāng wēn ,bīng sī xì zhī pà luó xīn 。cuì qún yīng wǔ
lǜ ,xiù dài fèng huáng wén ,yù pù hú dié fěn 。
 【pǔ tiān lè 】yī jiàn le yǐn rén hún ,zài jiàn le xiāo rén mèn 。jí zhuī péi jīn bēi cuò luò ,mò gū fù cuì xiù yīn
qín 。qù yī qù wàn zhǒng jiāo ,xiào yī xiào qiān jīn jun4 ,shǒu sā hóng yá liú gē yùn ,zhuì liáng chén è zhù háng yún 。cháng duàn yě
sū zhōu cì shǐ ,xīn jiān yě báo dōng juàn kè ,qíng mí yě luò pǔ háng rén 。
 【shàng xiǎo lóu 】shuō shèn me fāng qīng xìng chún ,qiū niáng fēng yùn 。duō yīng tā lǎn zhù chán gōng ,qián xià xiān jiē ,zhé jiàng
fán chén 。fěi cuì píng ,jǐn xiù ブ,bāo cáng chūn xìn ,péi yǎng chū jiāo dī dī rén shēn fèn 。
 【me piān 】yě bú suǒ yīng ér tàn chūn ,bīn hóng chuán xìn ,píng zhe zhè cǎi bǐ tí qíng ,fěn liǎn liú xiāng ,suǒ qiáng rú
zhī jǐn huí wén 。jiǔ bàn xūn ,fěn bàn yún ,bǎ qíng láng dī wèn :tā bǐ nà hǎi táng huā gèng duō yān rùn ?
 【shuǎ hái ér 】dài yàn kāi yī pài shēng gē yǐn ,cù yōng zhe yī gè pīng tíng yù rén 。wǔ xiān yāo qiáo shòu bú shèng chūn ,
měi zī zī xiào liǎn wēn cún 。yě yí jiāo huà lán gàn zhē hù zhe qióng huā ruǐ ,jǐn zhàng mù zhōu wéi zhe yù shù chūn 。jiǔ pěng zhe jīn
bō yùn ,shòu yòng shā yín zhēng xiàng bǎn ,fēng liú shā cuì xiù hóng qún 。
 【wěi shēng 】qīng shēng dù yàn gē ,dàn zhuāng níng sù fěn 。dōng fēng mǎn dì cán hóng tuì ,yī kè qiān jīn yì bú kěn 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【中吕】粉蝶儿 美色原文,【中吕】粉蝶儿 美色翻译,【中吕】粉蝶儿 美色赏析,【中吕】粉蝶儿 美色阅读答案,出自刘庭信的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。兰州五中国学网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.lzwz.net/shi/60175.html

诗词类别

刘庭信的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语